ABOUT ME

ENGLISH
SVENSKA
ESPAÑOL
ENGLISH

My name is Juan C. Aravena and I’ve been interested in photography since my youth, quite a lot of years if you start counting. 

When i started with photography it was black and white photography, mostly with Tri-X films, that interested me the most. The motive was the city- and night life  and I used long exposure times when taking the photos. To experiment in the photo lab was a experience in it self , I used all kind of materials to create filter effects – pieces of glass with different textures and cloths etc. Neither the cameras I used then or the optics was of any quality to speak of and I can’t call what i did then for any masterpieces but i was I time when i learn much about photography and it was a start of a interest that has followed me thru out the years.

 As time went by i could afford better cameras and optics and some years after that, the digital revolution did the rest. The enlarger was stuffed away in the garage and I haven’t missed it much and the negative archive is rather waiting for a scanner than for the old Durst. To be honest: I prefer sitting in front of the Mac compared to in the dark with smelly chemicals. Further more – the ISO-values of today in cameras and in photo editing programs is perfect tools for creating the nostalgic grained effect that you some times want.

 As for today the sharpness is my main “focus”, and nature and landscape is the main target for my photography. Despite that I don’t want to call me a nature photographer instead i prefer variation in my motives where the light decides where i point my camera. If the lighting outside is not optimal i can spend some hours using my macro optics to photograph flowers at home.

 The target of this site is to show you photographs that i have taken the last years and that are most representative for my interest in photography. The site was created in October 2010 and will be updated on a continuous basis.

 So – Welcome to Fotokoncept I hope you will find my photos interesting and feel free to contact me if you have any questions.

SVENSKA

Mitt namn är Juan C. Aravena och har varit fotointresserad sedan ungdomstiden, ganska många år, vill säga. I början var det svart vitt fotografering, ofta med Tri-X film i kameran, som lockade mest. Motivet var stadslivet och nattfotografering med långa exponerigstider.

 Att experimentera sedan i fotolabbet var en upplevelse i sig. Jag använde t ex alla möjliga sorters material för att skapa filtereffekter, glasbitar med olika texturer, tygbitar mm. Varken kamerorna jag använde då eller optiken på förstoringsapparaten var av högre kvalitet,  jag kan inte påstå att det blev fantastiska mästerverk, men det var en lärorik tid och framför allt en början av ett intresse som har följt med genom åren.

Med tiden kunde jag skaffa bättre kameror och optik och senare gjorde den digitala revolutionen resten. Förstoringsapparaten hamnade i uteförrådet och jag saknar inte den. Negativarkivet väntar snarare på en scanner än den gamla Durst:en. Så, jag sitter hellre framför Macen än i mörkret med starkluktande kemikalier runtomkring. Dessutom, är dagens höga ISO-värderna på digitalkamerorna och bildredigeringsprogram utmärkta verktyg för den kornighetsnostalgi man får ibland.

Senaste tiden har dock strävan efter skärpan det som varit mest ”i fokus” för min del, och naturfotograferingen har nu ett litet övertag bland mina motiv. Trots det, vill  jag inte kalla mig för naturfotograf, i stället föredrar jag variationen där ljuset bestämmer ofta över mina fotoutflykter. Om ljusförhållanderna ute är inte de allra bästa, kan jag alltid ägna några timmar åt att fota blommor hemma med min makrooptik.

Tanken med denna sida är just att visa bilder som jag har tagit de senaste åren och som är mest representativa för mitt fotointresse. Sidan startades i oktober 2010 och kommer att uppdateras och kompletteras kontinuerligt.

Så, välkommen till Fotokoncept, och hoppas att du gillar någon eller några av mina bilder.

ESPAÑOL

Mi nombre es Juan C. Aravena y a través de este sitio quiero mostrar un interés que me ha acompañado desde mi juventud.

 Comencé fotografiando fundamentalmente en blanco y negro, en forma específica con película Tri-X. Los motivos principales fueron urbanos, fotografía nocturna de larga exposición. Experimentar en el laboratorio fue una gran experiencia en si, usando todo tipo de materiales para crear efectos, vidrios con texturas, telas etc. A pesar que tanto las cámaras y lentes como también el equipo de laboratorio no eran de gran calidad, el resultado dejaba bastante que desear, pero ese tiempo despertó un interés que he mantenido durante los años.

Con el tiempo fue posible adquirir mejores equipos y posteriormente la revolución digital hizo el resto. Mi querida Durst terminó en un rincón de mi bodega y poco a poco digitalizo el archivo de negativos. Sinceramente prefiero trabajar con mi Mac que en la obscuridad del laboratorio y no hecho de menos ni las cubetas ni los productos químicos. Por lo demás, los programas y aplicaciones actuales me siguen dando la posibildad de alto grano en mis momentos de nostalgia.

En este último tiempo mi mayor preocupación es lograr fotografías con alta nitidez, mis motivos favoritos los encuentro en la naturaleza. Pero también me gusta variar mis temas y motivos. Muchas veces es la luz quién decide el trabajo del día, o simplemente me dedico a veces a hacer fotografías macro en casa.

Mi ambición con este sitio es mostrar mis trabajos más recientes y representativos de mi interés fotográfico. Mi primer sitio fué publicado en 2010 y esta es el segundo diseño que espero mantener permanentemente actualizado.

Bienvenidos a mi mundo fotográfico, espero que el contenido les parezca de interés y no duden en contactarme si tienen cualquier pregunta o comentarios.

Exhibitions / Utsällningar​

2010
November: ”Tre fotografer – En utställning” 

2012
Augusti: ”San Pedro de Atacama” Galleri Bellange

Oktober: ”Naturens Penseldrag” Galleri Bellange

2013
Januari & September: ”Valparaiso tiene los cables pelaos” Bildspel och musik. Södra teatern och Cervantes Institutet.

Juli: Inside Nature, Svartmangantan 27, Gamla Stan

Oktober: ”Och nu när vi står öga mot öga, vad tänker du göra? (Mina fotografiska reflexioner
och tankar om miljön). Galleri Bellange

2015
Augusti: ”Vårt vackra Stockholm”, Galleri Bellman

2016
Januari: ”Rötter”, Kollektiv utställning Edsbergs konsthall

September: ”Landskap och stadsmiljöer”, Galleri Bellman

Courses / Kurser

2013
Kursledare Naturfotografi, Studiefrämjandet.

2014
Kursledare Makrofotografi, Studiefrämjandet.

2014
Kursledare Komposition i teori och praktik, Galleri Bellange.

2015
Kursledare Komposition i teori och praktik, Galleri Bellange.

2016
Kursledare Workshop Fotografering med mobiltelfon, (Ungdomsprojekt, Södra Stockholms Folkhögskola.

Contact